Automatiniø sistemø prieþiûra bei aptarnavimas

        
Apie mus
Komanda
Produktai
Paslaugos
Atlikti darbai
Kontaktai
 
Kontaktai

UAB „Automatiniø sistemø servisas“
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: +370 37 202410
Faks.: +370 37 207414
Email servisas@as-servisas.lt
Web.: www.as-servisas.lt

Ámonës kodas 300123333
Ámonës PVM kodas LT100001756110

Direktorius Almantas Sutkus
Tel.: +370 618 71850
El.p. almantas@as-servisas.lt

Ðiauliø regionas
Ðiauliø skyriaus vadovas
Tel.: +370 614 24711
El.p. siauliai@as-servisas.lt

Kauno regionas
Kauno skyriaus vadovas
Tel.: +370 675 49727
El.p. evaldas@as-servisas.lt